pH Đất khử chua, hạ phèn, giúp đất tơi xốp chai 250ml

105,000VND

Phân bón chức năng thế hệ mới giúp nâng pH đất, khử chua, hạ phèn, cho đất tơi xốp theo phương pháp mới, thay thế việc bón vôi theo kiểu truyền thống.

pH Đất khử chua, hạ phèn, giúp đất tơi xốp chai 250ml

105,000VND