Phân bón hỗn hợp NPK – Siêu Lân 6 – 27 – 5

105,000VND

Giúp lá lụa nhanh già, đẩy nhanh quá trình tạo mầm hoa, bung hoa đồng loạt, hạn chế rụng hoa và trái non…..

Phân bón hỗn hợp NPK – Siêu Lân 6 – 27 – 5

105,000VND