Lĩnh vực hoạt động

Cùng với sự phát triển của thế giới và nền nông nghiệp nước nhà, trải qua quá trình nỗ lực xây dựng và trưởng thành, PH Việt Nam tự hào khi tên tuổi của mình luôn được gắn với những thửa ruộng, vườn cây của bà con nông dân ở khắp mọi miền. 
Từ khi thành lập, PH Việt Nam đã xác định mục tiêu của mình là sẽ trở thành một trong các tập đoàn chuyên về nông nghiệp tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực:
+ Phân phối sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh áp dụng cho tất cả các cây trồng.
 
+ Khảo sát hiện trạng của đất và cây trồng.
+ Tư vấn, hướng dẫn quy trình, phương pháp phù hợp cho từng loại cây ở những thổ nhưỡng khác nhau để đạt hiệu quả năng suất về sản lượng cũng như chất lượng tốt nhất.
 
+ Xây dựng và phát triển thương hiệu của PH Việt Nam với những sản phẩm hữu – cơ vi sinh – chế phẩm sinh học, cho một nền nông nghiệp sạch.
 
+ PH Việt Nam đã xây dựng được một tập thể đoàn kết vững mạnh mà ở đó trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động và nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn luôn được khơi dậy và phát huy cao độ. Do đó, hoạt động kinh doanh của công ty luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, tổng giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận cũng như các khoản nộp ngân sách, và phúc lợi xã hội ngày càng tăng.
 
+ PH Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa để những tiềm năng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực sẽ được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, khẳng định vị thế của PH Việt Nam, một thương hiệu của NIỀM TIN.