THẤM SÂU & LOANG RỘNG – TRỢ THỦ ĐẮC LỰC CHO NHÀ NÔNG

75,000VND

Với thành phần 100% là hoạt chất Polyalkyleneoxide modified heptamethyltrisiloxane – Chất phụ trợ trong nông nghiệp. Giúp cho sản phẩm “Thấm sâu & Loang rộng” của PH Việt Nam trở thành trở thủ đắc lực cho nhà nông.

THẤM SÂU & LOANG RỘNG – TRỢ THỦ ĐẮC LỰC CHO NHÀ NÔNG

75,000VND