TỎI THẦN – KHÁNG SINH TỰ NHIÊN CHO THUỶ SẢN

500,000VND

Tỏi Thần – Kháng sinh tự nhiên cho thuỷ sản nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa tỏi đen và vi sinh đã qua quá trình tuyển chọn

TỎI THÂN - KHÁNG SINH TỰ NHIÊN CHO THUỶ SẢN
TỎI THẦN – KHÁNG SINH TỰ NHIÊN CHO THUỶ SẢN

500,000VND