SẠCH ĐÁY – HẾT Ô NHIỄM, GIẢM BỆNH TẬT CHO THUỶ SẢN

110,000VND

Sạch đáy ao nuôi bằng phương pháp vi sinh với thành phần là các chủng nấm đối kháng đã qua huấn luyện và sàng lọc. Giúp ao nuôi sạch, tạo môi trường thuận lợi cho tôm, cá phát triển khoẻ mạnh.

sạch đáy ao
SẠCH ĐÁY – HẾT Ô NHIỄM, GIẢM BỆNH TẬT CHO THUỶ SẢN

110,000VND