PHÂN HỮU CƠ VI SINH TRICHODERMA – ORGANIC (BÓN LÓT – BÓN THÚC)

Phân bón hữu cơ vi sinh giúp tăng độ phì nhiêu cho đất, giúp đất tơi xốp, tăng độ ẩm; giải độc và chuyển hoá dư lượng hoá chất tồn lưu trong đất; phục hồi hệ vi sinh vật có lợi và ổn định pH đất; hỗ trợ tăng cường hấp thu dinh dưỡng cho các giai đoạn