PHÂN BÓN PHÁT RỄ AMINO – RA RỄ SIÊU NHANH – THÊM NẤM BẪY TUYẾN TRÙNG

150,000VND

Kích thích ra rễ nhanh hút dinh dưỡng nhiều, rễ mập và mạnh rễ non ra liên tục, các tế bào cây sẽ ra rễ chỉ sau bảy đến mười ngày sử dụng dù cây khó ra rễ đến đâu cũng sẽ ra sau khi sử dụng.

Cây nhanh phục hồi, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, chống lãng phí phân bón.

Tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây vượt qua các loại nấm bệnh hại và thời tiết bất lợi.

phân bón kích rễ hữu cơ
PHÂN BÓN PHÁT RỄ AMINO – RA RỄ SIÊU NHANH – THÊM NẤM BẪY TUYẾN TRÙNG

150,000VND