Phân bón kích rễ – Phát rễ Amino – Ra rễ mạnh chai 250ml

105,000VND

Phân bón kích rễ – Phát rễ Amino giúp ra rễ nhanh hút dinh dưỡng nhiều, rễ mập và mạnh rễ non ra liên tục, các tế bào cây sẽ ra rễ chỉ sau bảy đến mười ngày sử dụng dù cây khó ra rễ đến đâu cũng sẽ ra sau khi sử dụng.

Phân bón kích rễ – Phát rễ Amino – Ra rễ mạnh chai 250ml

105,000VND