DIỆT SẠCH HẠT CỎ – BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

185,000VND

Diệt Sạch Hạt Cỏ bằng phương pháp sinh học giúp diệt tất cả các loại hạt cỏ chưa nảy mầm, cỏ lá rộng, lá hẹp, lồng vực, lúa ma.

DIỆT SẠCH HẠT CỎ – BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

185,000VND