CHAETOMIUM – ÔNG TRÙM DIỆT NẤM – ĐÁNH BAY THÁN THƯ, XÌ MỦ, THỐI THÂN, VÀNG LÁ

220,000VND

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Chứa các chủng nấm có lợi như Cheatomium sp, Pseudomonas sp, B.Polymixa và B.Pumilus với mật độ lên tới 1 tỉ tế bào trên một ml mỗi loại. Có khả năng ngăn chặn phát tán của nấm Phytopthora SP, Fusarium SP, Rhizoctonia Solani,… gây thối rễ, vàng lá, thán thư, thối nhũn lá, đốm vàng, đốm nâu, đốm đen, thối thân, xì mũ,…

CHAETOMIUM - ĐÁNH BAY NẤM SINH HỌC
CHAETOMIUM – ÔNG TRÙM DIỆT NẤM – ĐÁNH BAY THÁN THƯ, XÌ MỦ, THỐI THÂN, VÀNG LÁ

220,000VND